Succes


"hard gewerkt en een beetje geluk".... Is dat het geheim? Nee!!

Resultaat is dat wat je oogst door consequent -mét focus- je strategie te laten "leven" binnen je onderneming. Elke dag opnieuw.

Action expresses Priorities


  Mahatma Ghandi

Boek resultaat door Strategie om te zetten in Actie.

wees vasthoudend en

...Volhard !!

zorg dat je resultaten kunt

Meten

zet je prioriteiten om in

Actie

Pak je prioriteitenlijst en ga ermee aan de slag: wie gaat wat doen en hoe?

Maak alles concreet en helder. Zijn er vragen? Dan gewoon vragen!

Je zult merken, dat er een andere energie door je onderneming stroomt: je bent met elkaar bezig aan iets "nieuws"...

Hoe ervaren je klanten, je leveranciers, je teamleden jouw onderneming "nieuwe stijl"?

Merken ze iets? En zo ja, wat?

Is dat in lijn met jouw visie, met het gewenste imago van jouw onderneming?

Waar nodig kun je met elkaar bepalen om bij te sturen.

Het gaat niet altijd direct van een leien dakje en resultaten zie je pas na verloop van tijd.

De neiging om terug te vallen in oude gewoontes en patronen ligt altijd op de loer.

Bewaak je prioriteiten en de afgesproken acties.

Houd je focus!

Ondernemingen besteden 80% van hun tijd en middelen aan het opstellen van een strategie; voor de implementatie en uitvoering blijft 20% over.

(placeholder)

Afspraak is afspraak! Afspraken maak je met elkaar; ze worden niet éénzijdig opgelegd. En zo ben je ook met elkaar verantwoordelijk voor het naleven ervan.

We stellen concrete doelen en bepalen hoe elk teamlid eraan bijdraagt.

We stellen een praktische meetmethode op die direct bruikbare gegevens oplevert. Dat zorgt er ook voor dat je team gemotiveerd blijft om het "anders" te blijven doen.

Wat geldt voor het team, geldt ook voor de samenwerking met Ekstent: afspraak is afspraak. Ik ben vasthoudend en ik bewaak datgene wat we met elkaar hebben afgesproken. Daar kun je op rekenen.